Hodepine og svimmelhet

Hodepine er svært normalt å oppleve. Hele 8 av 10 opplever en eller annen form for hodepine i løpet av året. Det kan opptre forskjellig og gi forskjellige typer smerter. Det er potensielt mange ulike årsaker til utvikling av hodepine og disse sammenhengene er Osteopatens jobb i finne ut av. Vi finner også ut om dette bør sees videre på av lege eller annen spesialist. 

Faresignaler ved hodepiner:

  • Akutt og ny type hodepine
  • Hodepine etter fall eller slag
  • Hodepinen er konstant og øker gradvis
  • Man får feber i etterkant av hodepine
  • Opplever nedsatt følelser i ansikt, lammelser og/eller språkproblematikk av hodepinen
  • Hodepinen man får kommer for første gang etter man er fylt 50 år

Svimmelhet kan også forekomme samtidig som hodepinen, men kan også oppstå alene. Her er det også viktig å finne årsakene til svimmelheten og se på sammenhengene til dette.

Vil du vite mer om hodepine og svimmelhet, eller trenger en behandling? 

Ta kontakt med resepsjonen på 47 66 60 00 

Eller ta kontakt direkte: 

Philip 95790035
Martin 97881651